Contents

알립니다

푸른길소식알립니다
 
작성일 : 07-12-03 12:13
소득공제용 기부금영수증을 발송해 드립니다.
 글쓴이 : 운영자
조회 : 5,769  
                                                                                                          푸른길운동본부에서는 연말정산용 소득공제영수증을 12월 6일~10일까지 발송할예정입니다.
사무국에서는 주소가 없는 헌수자들께 전화연락을 통해 주소를 파악할 예정입니다.
혹 연락처를 사무국에 알려주지 않으신 분들은 메일이나 전화를 통해 알려주시기 바랍니다.
전화 : 062-514-2444 이메일 greenway2002@hanmail.net